Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

Protokół kontroli KO - podręczniki - 24.06.2024

Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

Protokół kontroli - Sanepid 22.11.2023r.

Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektoratu Zanitarnego w Gliwicach.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych 26.09.2023r. KMPSP

Protokół kontroli - Sanepid 19.04.2023

Protokół kontroli - Sanepid 19.04.2023

Protokół kontroli - Sanepid 2022

Protokół kontroli - Sanepid 2022r.

Protokół kontroli - Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole.

Protokół kontroli doraźnej

Protokół kontroli doraźnej

Kontrola jadłospis - Sanepid

Kontrola Sanepidu przeprowadzona dnia 7.10.2021r.  dotycząca oceny teoretycznej jadłospisu dekadowego

SP6 - Protokół kontroli sanitarnej - 7.10.2021

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola sanitarna - 2020

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola sanitarna nr 2 - 2019

Protokół kontroli sanitarnej

Kontrola sanitarna - 2019

Protokół kontroli sanitarnej - 22.11.2019r.

Kontrola roślin - 2018

Kontrolujący - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Gliwicach