Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zakres działania

Zakres działania

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Działalność edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej.
Szkoła prowadzi oddziały dwujęzyczne.


Przedmiot działalności i kompetencje.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych, a w szczególności dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijne nauczanie, rozwój fizyczny i wychowanie, poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy.
Szkoła prowadzi działalność edukacyjną na poziomie szkoły podstawowej.

 

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

Młodzieżowy Dom Kultury
 

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach to placówka wychowania pozaszkolnego, której misją jest podejmowanie działań mających na celu:

 • wszechstronne rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży;
 • rozszerzanie wiedzy poza programy szkolne;
 • stwarzanie warunków do poszerzania wrażliwości na regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe;
 • poszanowanie dla wartości patriotycznych;
 • stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach;
 • umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej;
 • organizowanie konkursów, przeglądów, wystaw, zawodów dla wychowanków placówki, dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Gliwic, regionu i kraju.

W placówce działa każdego roku szkolnego około 90 kół zainteresowań o charakterze: artystycznym, sportowym i interdyscyplinarnym – skupiających ponad 1.100 uczestników.
Wychowankowie oprócz rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy, aktywnie i z powodzeniem uczestniczą w konkursach, przeglądach, zawodach – zdobywając dla placówki wysokie wyróżnienia. Zespoły artystyczne zaś prezentują swój dorobek na terenie miasta, regionu i kraju, a także uczestniczą w konkursach międzynarodowych.
Młodzieżowy Dom Kultury przy realizacji swoich planów i zamierzeń współpracuje z wieloma placówkami kulturalno – oświatowymi.
W dalszej pracy placówka pragnie realizować potrzeby i oczekiwania środowiska oświatowego (uczniowie, rodzice, i szkoła) i lokalnego poprzez:

 • tworzenia odpowiednich kół zainteresowań;
 • zatrudnianie kompetentnej i wykwalifikowanej wg obowiązujących przepisów kadry pedagogicznej;
 • umożliwienie dostępu nauczycielom do korzystania z nowoczesnych urządzeń medialnych;
 • systematyczne włączanie do bieżącej działalności rodziców;
 • organizowanie różnego rodzaju imprez i wydarzeń artystycznych;
 • szeroko pojętą współpracę ze środowiskiem kulturalnym i twórczym;
 • stworzenie takich warunków, aby placówka była bezpiecznym miejscem dla spędzenia czasu wolnego, działań twórczych, realizowania pasji i pomysłów wychowanków.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że w czasie dalszej ewolucji działań placówki, wykorzystane będą wieloletnie, sprawdzone, cieszące się uznaniem formy pracy.

 

Statut Młodzieżowego Domu Kultury

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćJustyna Nierada
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:18:08
Informację wprowadził do BIPJustyna Nierada
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:18:08
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyJustyna Nierada2020-09-10 12:24:40
2Modyfikacja stronyJustyna Nierada2020-09-21 08:40:14
3Modyfikacja stronyJustyna Nierada2022-10-04 15:39:42
4Modyfikacja stronyJustyna Nierada2022-10-06 12:04:35
5Modyfikacja strony Dodanie informacji o MDKJustyna Nierada2022-10-06 12:07:31
6Modyfikacja strony Dodanie informacji o MDK Dodanie Statutu Sp6Justyna Nierada2022-11-08 15:33:22
7Modyfikacja strony Dodanie informacji o MDK Dodanie Statutu Sp6Justyna Nierada2023-01-17 11:28:00
8Modyfikacja strony Dodanie informacji o MDK Dodanie Statutu SP6 i MDKJustyna Nierada2023-01-17 11:33:20
9Modyfikacja strony Dodanie informacji o MDK Dodanie Statutu SP6 i MDKJustyna Nierada2023-01-17 11:36:59
10Modyfikacja strony Dodanie informacji o MDK Dodanie Statutu SP6 i MDKJustyna Nierada2023-01-17 11:45:12
11Modyfikacja strony Dodanie informacji o MDK Dodanie Statutu SP6 i MDKJustyna Nierada2023-09-19 13:18:14
12Modyfikacja strony Dodanie informacji o MDK Dodanie Statutu SP6 i MDKJustyna Nierada2023-09-19 13:18:16